Metsänhoitotyöt

Kauttamme saat metsänuudistamistyöt taimien istutukseen tai vaihtoehtoisesti siemenviljelymenetelmällä.

Pää­te­hak­kuun jäl­keen tulee met­sä saa­da uudel­leen tuot­ta­vaan kas­vuun. Maan­muok­kauk­sen jäl­keen suo­ri­tam­me tai­mien istut­ta­mi­sen tai sie­men­kyl­vön. Myös tai­mien täy­den­nys istutustyöt.

Pihapuun kiipeilykaato

Puunkaato tai metsänhoito. Pyydä tarjous alla olevan linkin kautta.