Hoitoleikkaus

Mikäli pihapuu tarvitsee hoitoleikkausta, niin suoritamme puulle kuntoarvion ja teemme mahdolliset hoitoleikkaukset.

Jos­kus Piha­puu halu­taan säi­lyt­tää piha­pii­ris­sä mah­dol­li­sim­man pit­kään. Suo­ri­tam­me piha­puul­le kun­toar­vion ja piha­puun olles­sa ter­ve teem­me tar­vit­ta­vat hoi­to­leik­kauk­set. Piha­puun­kaa­toa ei täl­löin tar­vi­ta ja piha­puu saa jat­kaa kas­vu­aan pihapiirissä.

Pihapuun kiipeilykaato

Puunkaato tai metsänhoito. Pyydä tarjous alla olevan linkin kautta.