Harvennus- ja tonttihakkuut

Suoritamme pienimuotoisia harvennushakkuita, Metsäkoneille apukaatoja. Aina suurista metsätiloista omakoti-/loma-asunto tonttien hakkuu-/ puunkaatopalveluihin.

Pie­ni­muo­toi­set hak­kuu­työt ovat yleen­sä edul­li­sem­pi teh­dä met­su­ri­työ­nä, kuin met­sä­ko­neel­la. Esim. Puis­toa­lu­eet, pien­ta­lo- ja loma-asun­to­ton­tit. Met­sä­ko­nei­den apu­kaa­to­ja säh­kö­lin­jo­jen läheisyydessä

Pihapuun kiipeilykaato

Puunkaato tai metsänhoito. Pyydä tarjous alla olevan linkin kautta.